Скенер на гърдата

computed-tomography_medipro

Скенер (компютърна томография) на гърдата

Компютърната томография, добила популярност като скенер, е съвременен диагностичен метод с рентгенови лъчи, който осигурява срезови образи на вътрешни органи и структури. Той позволява да се наблюдават различни детайли в структурата на млечната жлеза и наличието на разсейки.

Компютърната томография е изключително точен метод за диагностициране на тумори в млечната жлеза. В днешно време се счита за рутинен диагностичен метод при заболяванията на млечната жлеза.

Кога се прави скенер на млечна жлеза

Приложението му е в две основни направления.

  • откриване на туморни формации със всякакъв размер в млечните жлези и потенциалното ангажиране на лимфните възли – мишнични, надключични и парастернални
  • при задължителното предоперативно стадиране на болни с рак на млечната жлеза – доказване или отхвърляне наличието на далечни метастази в най-често засяганите органи – черен дроб, бял дроб, кости, мозък и др.

Съвременните спирални скенери позволяват след обработка да се визуализират в 3D равнини в детайли млечните жлези. Туморите се представят най-често като нодуларни неправилни формации със различна плътност, която се повлиява в различна степен след аплициране на контрастна материя.