Компютърна томография (скенер)

Компютърна томография (скенер)

Компютърната томография, добила популярност като скенер, е съвременен диагностичен метод с рентгенови лъчи, който осигурява срезови образи на вътрешни органи и структури.

Различава се от конвенционалната рентгенография по това, че се използва по-чувствителен метод за детекция на рентгеновите лъчи, отколкото фотографските филми. Това са газове или кристални детектори. Освен това тук данните се обработват от компютър, а рентгеновата тръба се върти около пациента.

Къде се използва компютърната томография

От представянето на метода през 70-те на миналия век компютърната томография се е превърнала във важен и незаменим елемент от диагностиката на редица състояния и заболявания. Скенерът се използва с цел:

  • скенер на главата – диагностика на мозъчен инсулт, тумори, калцификати, хеморагии (кръвоизливи) или тумори
  • скенер на белите дробове – белодробната ангиограма (изследване с контраст на белодробните съдове) се използва за диагностика на белодробен тромбемболизъм (БТЕ)
  • скенер на сърцето – новите компютърни томографи с висока резолюция и бърза скорост на заснемане позволяват заснемането на коронарните съдове
  • скенер на корем – най-често за откриване и проследяване на обем заемащи процеси като злокачествени тумори, кисти, травми и др. По-рядко се прилага за диагностика на остра коремна болка: камъни в бъбреците, апендицит, панкреатит, дивертикулит, аневризма на коремната аорта и чревна непроходимост
  • скенер на малък таз – използва се рядко, обичайно в комбинация със скенер на корем. Средство на пръв избор са ултразвуково изследване и магнитен резонанс
  • Скенер на крайници – при изобразяване на сложни счупвания, особено разположени около ставите
  • Остеопороза

Предимства и недостатъци

Компютърният томограф е сложен уред, който се състои от източници на рентгенови лъчи и съответни детектори, позволяващи получаването на образи от различен ъгъл в дадена равнина на тялото. Полученият образ е с по-висок контраст, резолюция и обичайно с по-голяма диагностична стойност. Определена анатомична структура може да се разглежда под различни ъгли и в различни равнини.

Рентгеновото лъчение притежава йонизираща способност, което над определен праг може да бъде опасно за хората. Компютърната томография се класифицира като умерена до висока радиационна методика за изобразяване. Ето защо тя трябва да се провежда само по преценка на лекар, където предимствата са много повече от риска. Необходимо е да се ограничава броя на изследванията до този, който е необходим и да се правят минимум повторни изследвания.

Рядко са възможни и алергични реакции при вкарване на контраст.

Безопасност

За намаляване на облъчването се използват специални техники. Желателно е движението да се сведе до минимум, да се спира дишането под инструкции на лекаря за постигане на по-ясен образ.

След изследване с рентгенови лъчи, е препоръчително да се засили приемът на зеленчуци и плодове и други храни богати на антиоксиданти: цвекло, домати, безкостилкови плодове, червено вино, цитрусови плодове и др. Приемайте продължително време и комплексни витамини, изписани от личния ви лекар.

При бременност, кърмене и интензивен растеж рискът е повишен.