СПИН (HIV/AIDS)

СПИН (HIV/AIDS)

Какво е СПИН (HIV/AIDS)?

Изследване за наличието на антитела и вирусни частици срещу/на причинителя на СПИН.Използва се луминисцентна методика, характеризираща се с по висока чувствителност и специфичност.Положителните проби се потвърждават в Националната лаборатория по СПИН.При положителна реакция трябва да се обърнете към специалист в Инфекциозна болница за провеждане на антивирусна терапия.
Възможни са и фалшиво положителни проби,поради което всяка съмнителна проба подлежи на потвърждаване. Това може понякога да забави резултатите от изследването и при отрицателен резултат. Важно е да се знае че теста е показателен след около 30 дни след евентуалната среща с вируса. При използване на PCR реакция е възможно откриване на вируса след 7-10 дни.