Пресбиопия (Старческо зрение)

[lwptoc depth=“1″]

Пресбиопия (Старческо зрение)

Пресбиопията или старческото зрение е физиологична рефракционна недостатъчност, свързана със стареенето на окото. Наблюдава се при всички индивиди над 40-45-годишна възраст.

От какаво се причинява?

Причината за настъпване на това патологично състояние е ясна и това е стареенето на лещата, свързано с напредване на възрастта над 40 години, независимо от състоянието на рефракцията им. Неизбежните процеси на стареене на организма се отразяват и върху лещата и се изразява в намаляване на нейната пластичност и еластичност, които определят способността й да се деформира при осъществяване на акомодацията.

Какви са болестните промени?

Окото с нормална рефракция се нарича еметропично. При него образът на наблюдавания обект, независимо дали е близък, или далечен, се формира върху ретината. Благодарение на акомодацията лещата променя постоянно формата си и съответно пречупвателната си способност, в зависимост от разстоянието, на което се намира наблюдавания обект, така че да се запази ясния образ. При поглед в безкрайността (над 5 метра) еметропичното око вижда спонтанно, без да се включва акомодацията.

Когато образът на наблюдавания обект не се формира върху ретината, зрението е замъглено, неясно. Състоянието се нарича аметропия или рефракционна аномалия. Понятието аметропия обобщава всички рефракционни аномалии: хиперметропия, пресбиопиямиопия и астигматизъм. Коригирането на тези аномалии става чрез корекционни стъкла, контактни лещи или рефрактивна хирургия.

По правило тези състояния са двустранни, симетрични, но ако има разлика в рефракцията на двете очи, се говори за анизометропия.

Степента на аметропията се определя от стойностите на корекционните лещи, необходими за възстановяването на еметропията и се измерва в диоптри.

Вследствие на намаляване на възможностите за деформация на лещата, т.е. способността й да променя формата си, се стига до прогресивна загуба на акомодационна сила. Това води до затруднение при фокусиране на близки разстояния – пресбиопия.

Какви са симптомите?

Пресбиопията води до отдалечаване на най-близката точка на ясно виждане. Патогномоничен признак при тази рефракционна аномалия е затруднението при четене, писане, шиене, бродиране и други дейности, съпроводени с поглед наблизо, заедно с необходимостта от увеличаване на разстоянието до наблюдавания предмет. При четене в слабо осветена обстановка или при по продължително зрително натоварване се появяват сълзене, болка в очите и челото, наблюдаваният обект става неясен.
Пациентът сам казва, че за облекчаване на оплакванията „удължава ръката, която държи вестника”, „отдалечава телефона от очите си, за да види кой се обажда” и др. Тези оплаквания се засилват при по-слабо осветена обстановка, например привечер.

Еметропът долавя затрудненията при четене на около 45 годишна възраст, при хиперметропите оплакванията се появяват по-рано, а при миопията, в зависимост от степента й, пресбиопията настъпва по-късно или изобщо не се проявява. Загубата на възможността за акомодация е най-висока при пациенти над 60-годишна възраст и е еквивалентна на 3 диоптъра.

Като изява на некоригирана пресбиопия може да се появят зрителна умора, конюнктивална хиперемия, главоболие. Причината за появата им е прекомерното усилие, което полага окото, за да осъществи акомодация. Тези оплаквания се появяват по-рано при хора с хиперметропично зрение, в сравнение с такива с миопично, защото при хиперметропите акомодацията непрекъснато функционира.

Как се поставя диагноза?

Поставянето на диагнозата става на базата на анамнестичните данни с характерните оплаквания и възрастта на пациента, в съчетание с данните от проведените офталмологични изследвания.

С какво може да се обърка?

Диагностицирането на заболяването не представлява трудност, предвид характерната възраст и оплаквания, за които съобщава пациентът.

Как се лекува?

Корекцията на тази рефракционна аномалия се осъществява с конвексни събирателни корекционни стъкла, като се цели да се увеличи пречупвателната сила на окото на близко разстояние. По този начин се компенсира и загубата на акомодация, а също се потиска абнормното акомодационно усилие на окото.

Корекционните очила или лещи е необходимо да се носят при всяко обстоятелство, изискващо гледане наблизо, защото усилието да се чете без очила води до засилване на слабостта в акомодацията.

Важно е да се отбележи, че корекцията на пресбиопията трябва постепенно да се увеличава с напредване на възрастта, предвид прогресията на процеса.

В експериментален стадий са хирургичната корекция на пресбиопията или корекцията с лазер (Excimer). Този вид корекции се сблъскват с постепенната еволюция на процеса, която не се поддава на дефинитивна едноетапна корекция.

Как да се предпазим?

Предотвратяване на това заболяване е невъзможно, защото измененията са свързани с напредването на възрастта, което е необратим процес.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

Най-важната насока е стриктно използване на корекционните средства, предписани от лекуващия офталмолог, защото по този начин се забавя еволюцията на заболяването и се предотвратяват усложненията.