СУЕ (ESR)

СУЕ (ESR)

Какво е СУЕ?

Тестът представлява изследване на Скоростта на Утаяване на Еритроцитите. Това свойство на кръвта се влияе от съотношението на червените и бели кръвни клетки, плазмените белтъци и електролитния баланс. Теста е силно неспецифичен и СУЕ се ускорява най-често при:

  • анемия
  • възпалителни процеси
  • чернодробни увреждания
  • туморни процеси
  • болестни и физиологични – например бременност; възраст; хранене

СУЕ не е спешен показател. Ускорява се известно време след началото на заболяване и се нормализира седмица-две след оздравяване.

Параметър Стойност
Loinc 82477-1
Мерни единици mm/h
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0 – 7 год. 0-17
7 год. – 15 год. 0-31
15 год. – 50 год. 0-37 0-35 0-37
50 год. – ∞ 0-39 0-37 0-39