СУЕ (WESTERGREEN)

СУЕ (WESTERGREEN)

Какво е СУЕ (WESTERGREEN)?

Тестът представлява изследване на Скоростта на Утаяване на Еритроцитите. Това свойство на кръвта се влияе от съотношението на червените и бели кръвни клетки, плазмените белтъци и електролитния баланс. Теста е силно неспецифичен и СУЕ се ускорява най-често при:

  • анемия
  • възпалителни процеси
  • чернодробни увреждания
  • туморни процеси и много други
  • състояния на организма – болестни и физиологични – например бременност; възраст; хранене.

СУЕ не е спешен показател. Ускорява се известно време след началото на заболяване и се нормализира седмица-две след оздравяване.

Параметър Стойност
Loinc 4537-7
Мерни единици mm/h
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0 – 18 год. 0-13
18 год. – 50 год. 0-25 0-18 0-25
50 год. – ∞ 0-30 0-22 0-30