Тератоми

Тератоми

Какво са тератоми?

Тератомите са тумори на зародишните клетки, които обикновено се състоят от множество клетъчни видове, получени от един или повече от трите зародишни слоя. Има значителна степен на объркване по отношение на номенклатурата за различните подтипове тератоми. Самата дума произлиза от гръцката дума „teraton“, което означава „чудовище“ и е използвана първоначално от Вирхов в първото издание на книгата си за тумори, публикувана през 1863 година. Тератомите варират от доброкачествени, добре диференцирани (зрели) до твърди и злокачествени (незрели). Монодермални и високоспециализирани тератоми, както и зрели тератоми със злокачествена трансформация също се срещат.
Тератомите са вид тумор на зародишни клетки (тумор, който започва в клетките, които пораждат сперматозоиди или яйцеклетки). Съставени са от няколко различни типа тъкани, като например косми, мускули или кости. Обикновено се образуват в яйчниците, тестисите или в опашната кост, а по-рядко и в други области. Симптомите могат да бъдат минимални, ако туморът е малък. Тератома на тестисите може да се представи като безболезнена бучка. Усложненията могат да включват торзия на яйчника, торзия на тестисите или hydrops fetalis.
Тератомите се срещат в опашната кост при около 1 на 30 000 новородени, което ги прави най-разпространеният тумор в тази възрастова група. Жените са засегнати по-често от мъжете. Тератомите на яйчниците представляват около една четвърт от туморите на яйчниците и обикновено се наблюдават при средна възраст. Тератомите на тестисите представляват почти половината от рак на тестисите. Те могат да се появят както при деца, така и при възрастни.
Тератомите принадлежат към клас тумори, известни като несеминомни герминативноклетъчни тумори. Всички тумори от този клас са резултат от анормално развитие на плурипотентни клетки: зародишни клетки и ембрионални клетки. Тератомите с ембрионален произход са вродени, тератомите с произход от зародишни клетки могат да бъдат или да не бъдат вродени (това не е известно). Видът на плурипотентната клетка изглежда несъществен, освен ограничаване на местоположението на тератома в тялото.
Тератомите, получени от зародишни клетки, се срещат в тестисите при мъжете и яйчниците при жените. Тератомите, произхождащи от ембрионални клетки, обикновено се появяват в мозъка, в черепа, носа, езика, под езика и в областта на шията (цервикален тератом), медиастинума, ретроперитонеума и прикрепени към опашната кост. Тератомите могат да се появят и на друго място: много рядко в твърдите органи (най-вече в сърцето и черния дроб) и в кухи органи (като стомаха и пикочния мехур) и по-често върху шевовете на черепа. Рядко могат да възникнат по-сложни части на тялото като зъби, мозъчна материя, очи или торса.
Партеногенната теория, която предполага произход от първичните зародишни клетки, сега е най-широко прието. Тази теория е подкрепена от анатомичното разпределение на туморите по линии на миграция на първичните зародишни клетки от жълтъчната торбичка до примитивните жлези. Допълнителна подкрепа идва от изследванията на Линдер и сътрудниците на зрелите мускули на яйчниците. Те използват сложни цитогенетични техники, за да покажат, че тези тумори са от зародишни клетки и произлизат от единична зародишна клетка след първото мейотично делене.
Независимо от разположението в тялото, тератоми се класифицират според системата за стадиране на раковите заболявания. Това показва, че може да се наложи химиотерапия или лъчева терапия в допълнение към операцията. Тератомите обикновено се класифицират с помощта на системата за класификация Gonzalez-Crussi:
  • 0-ев стадий или зряла (доброкачествена)
  • 1-ви стадий или незрели, вероятно доброкачествени
  • 2-ри стадий или незрели, вероятно злокачествени
  • 3-ти стадий или злокачествени
Тератомите също се класифицират според тяхното съдържание: твърдият тератом съдържа само тъкани (може би включващи по-сложни структури), циститният тератом съдържа само джобове от течност или полу-флуид като цереброспинална течност, себум или мазнина, смесеният тератом съдържа както твърди, така и кистични части. Кистообразните тератоми обикновено са със стадий 0 и обратното, тератомите от стадий 0 обикновено са кистични.
Тератомите от степен 0, 1 и 2 имат потенциал да станат злокачествени (степен 3), а злокачествените чисти тератоми имат потенциал да метастазират. Тези редки форми на тератома със злокачествена трансформация могат да съдържат елементи на соматични злокачествени заболявания (като нервни клетки), като левкемия, карцином или сарком. Тератомът може да съдържа елементи от други тумори на зародишни клетки, в който случай той не е чист тератом, а по-скоро е смесен тумор на зародишни клетки и е злокачествен.
При кърмачета и малки деца тези елементи обикновено са ендодермален синусов тумор, последван от хориокарцином. Накрая, тератома може да бъде чист, а не злокачествен, въпреки това силно агресивен. Това се илюстрира от нарастващия тератоматорен синдром, при който химиотерапията елиминира злокачествените елементи на смесен тумор, оставяйки чистата тератома, която парадоксално започва да расте много бързо.
Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова