Тест за алергия причинена от лекарства

Тест за алергия причинена от лекарства

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от:

  • Penicilloyl (c1)
  • Ampicilloyl (c5)
  • Amoxicilloyl (c6)
  • Cefaclor (Rc7)