Тест за алергия причинена от микроорганизми

Тест за алергия причинена от микроорганизми

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от:

  • Candida albicans (m5)
  • Alternaria alternata (m6)