Тест за алергия причинена от отровата на жилещи насекоми

Тест за алергия причинена от отровата на жилещи насекоми

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от:

  • Оса
  • Пчела