Тест за алергия причинена от производствени причинители

Тест за алергия причинена от производствени причинители

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алерген от:

  • Latex (k82)