Тест за алергия причинена от животни

Тест за алергия причинена от животни

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от:

  • Котка (e1)
  • Куче (e5)