Тест на кърлеж за Borrelia

[lwptoc depth=“2″]

Тест на кърлеж за Borrelia

LOINC 31738-8
Кратко наименование Изследване на кърлеж за Borrelia
Пълно наименование на теста Кизследване на кърлеж за наличие на антигени на причинителите на Лаймска болест (Borrelia sp.)
Мерни единици качествен метод
Методика имунохроматографски тест (ICA)
Други имена бърз тест за изследване на кърлеж за Лаймска борелиоза; rapid test for Borrelia antigen detection in ticks
Материал кърлеж
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; положителен