Токсокароза (Ларва Мигранс) IgG антитела

Токсокароза (Ларва Мигранс) IgG антитела

LOINC 9718-8
Кратко наименование Ларва мигренс (Токсокароза, Toxocarosis) IgG – ELISA
Пълно наименование на теста определяне на IgG антитела срещу причинителя на токсокарозата Toxocara canis
Мерни единици Index; полуколичествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Toxocara IgG enzyme immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 граничен >1.1 положителен

Какво е Токсокароза (Ларва Мигранс) IgG антитела?

Токсокарозата,известна още като Ларва мигранс висцералис, е хелминтно заболяване , предизвикано от опаразитяване на човека с ларви от животински нематоди. Най-честите етиологични причинители са Toxocara canis- хелминт по кучетата и Toxocara cati (mystax)- хелминт по котките. Изследват се антителе срещу паразита.

Защо и кога се изследва Токсокароза (Ларва Мигранс) IgG антитела?

 • Пациенти с неизяснени алергични заболявания, неповлиявящи се от етиологично лечение
 • При астматични състояния и рентгенографски данни за еозинофилни инфилтрати тип Льофлер
 • При ретинити и очни грануломи предимно в детска възраст
 • При неясни симптоми от страна на ЦНС- от огнищни поражения до менингити
 • Неясни, рецидивиращи фебрилни състояния

По-често срещаният етиологичен причнител на токсокарозата е Toxocara canis.Представлява разделно полов хелминт, който паразитира в крайния гостоприемник- кучета,вълци и лисици.Възрастните паразити се локализират в тънките им черва , като женските отделят с фекалиите над 200 000 незрели яйца в денонощие, които стават инвазиоспособни след 4-6 седмици при подходяща влажност и температура на околната среда.
Инвазионните яйца могат да бъдат погълнати от неспецифични гостоприемници- различни видове животни и хората. След поглъщане на яйцата от човека се отделят ларви , които през лигавицата на червата проникват в големия кръг на кръвообращението и достигат черния дроб, сърце и бели дробове.При дисеминирането им с артериалната кръв, ларвите достигат до малките кръвоносни съдове , разрушават ги и попадат в тъканите на засегнатия орган.
В този стадий ларвите могат да съхраняват своята жизнеспособност в продължение на години , без да се променят морфологично и остават в покой. При нарушена хомеостаза на макроорганизма настъпва реактивация на токсокарните ларви, и те започват отново да мигрират.С течение на времето част от ларвите се капсулират и загиват Миграцията на ларвите в различни органи и тъкани предизвиква заболяването токсокароза. За човека токсокарозата е зооантропонозна инвазия.
Източник са кучетата, които заразяват с яйца външната среда, като основния механизъм на заразяване е пероралния.Фактори на предаване са заразени ръце, зеленчуци, плодове и хранителни продукти , съдържащи яйца на паразита. У нас през последните години честотата на токсокарозата нараства във връзка с увеличаване броя на домашните и бездомните кучета и котки(57.7% от кученцата до 4 месечна възраст са опаразитени)

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

При слабо положителен резултат е необходимо да се изследва и по методиката на Имуноблот, за да се постави сигурна диагноза

Информация за лекари

При човека токсокарозата протича в следните клинични форми:

 • Висцерална- със засягане на храносмилателна, дихателна, отделителна и сърдечно-съдова система
 • Очна токсокароза
 • Токсокароза на ЦНС
 • Дисеминирана токсокароза

Сероепидемиологични проучвания показват, че при около 2 до 20% от хората има инвазия с Toxocara canis,като по-висока честотата сред децата и младите хора. Етиологичната диагноза при токсокарозата е затруднена,т.к. T. canis не достига полова зрялост в организма на човека и не продуцира яйца, които могат да бъдат установени при изследване на фекална проба. Затова серологичната диагностика е основния метод при диагностиката на токсокарозата.

Индикации за изследване:

 • При пациенти с еозинофилия
 • Пациенти с неизяснени алергични заболявания, неповлиявящи се от етиологично лечение
 • В диференциално диагностичен план при астматични състояния и рентгенографски данни за еозинофилни инфилтрати тип Льофлер
 • При ретинити и очни грануломи предимно в детска възраст
 • При суспектни симптоми от страна на ЦНС- от огнищни поражения до менингити
 • Неясни, рецидивиращи фебрилни състояния

Препоръчителният панел от изследвания при съмнение за токсокароза е:

 • anti- Toxocara IgG по метода ЕLISA
 • ПКК с ДКК
 • Изследване на общ IgЕ
 • При слабоположителен резултат е необходимо да се диференцира с Имуноблот техника