Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA

[lwptoc depth=“2″]

Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA

LOINC 10723-5
Кратко наименование Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA
Пълно наименование на теста определяне на IgA антитела срещу причинителя на токсоплазмоза Toxoplasma gondii
Мерни единици Ratio; полуколичествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Toxoplasma gondii IgA enzyme immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.8 отрицателен, 0.8-1.1 граничен , >1.1 положителен