Травеститизмът

Травеститизмът

Травеститизмът (трансвестизмът, трансвестицизъм) е термин, който се отнася до определено поведение, свързано преобличане, т.е. временно носене на дрехи и украшения, характерни за противоположния пол. По-правилно от терминологична гледна точка е тези, които практикуват трансвестизъм, да се наричат трансвестити.

Има много различни форми на травеститизъм и много различни причини, поради които може да се прояви такъв тип поведение. Това може да е въпрос на комфорт, стил или лично предпочитание към облеклото на противоположния пол. Някои хора се обличат, за да шокират другите или оспорят социалните норми, други се ограничават до бельо, така че да не личи. Травеститизмът може да е начин за себезиразяване, полово идентифициране или да е свързан със сексуалното удовлетворение, например при фетишисткия трансвестизъм .

Терминът травеститизъм се отнася до действие или поведение, без да се приписват някакви специфични причини или мотиви за него. Той не е синоним на транссексуалност.