Трихинелоза IgG – ELISA

Трихинелоза IgG – ELISA

LOINC 6563-1
Кратко наименование Трихинелоза IgG – ELISA
Пълно наименование на теста определяне на IgG антитела срещу причинителя на трихинелоза Trichinella spiralis
Мерни единици Ratio; полуколичествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Trichinella spiralis IgG enzyme immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <9 отрицателен, 9-11 неопределен, >11 положителен