TSH рецепторни антитела

[lwptoc depth=“2″]

TSH рецепторни антитела

LOINC 8098-6
Кратко наименование TSH рецепторни антитела
Пълно наименование на теста Концентрация на TSH рецепторни антитела в серум или плазма
Мерни единици IU/L
Методика Имунохимичен, ECLIA
Други имена TRAC, anti-TSHR, TSHR Ab
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Няма, по-добре сутрин на гладно
Референтни стойности Няма, полуколичествен тест, cut-off value
Референтни стойности < 1.5 отрицателен
Референтни стойности от 1.5 до 1.75 граничeн
Референтни стойности > 1.75 положителен

Какво е TSH рецепторни антитела?

Автоимунният хипертиреоидизъм при болестта на Graves се причинява от автоантителата насочени към TSH рецептора в щитовидната жлеза (anti-TSHR). По-голямата част от анти-TSH рецепторните антитела, имитират действието на хормона TSH, т.е свързвайки се с рецептора те стимулират жлезата.
Тъй като тези антитела не се контролират от системата за отрицателна обратна връзка (повишението на fТ3, fT4 по механизма на отрицателната обратна връзка, води до понижаване в стойностите на TSH), трайното стимулиране на тиреоидната жлеза често води до хиперфункция и клиничната изява на болестта на Graves. Измерването на анти-TSH рецепторните антитела е необходимо за поставяне на диагнозата и контрола на заболяването.

Защо и кога се изследва TSH рецепторни антитела?

Анти-TSH рецепторни антитела се изследват в следните случаи:

  • за потвърждаване или изключване диагнозата автоимунен хипертиреоидизъм (болест на Graves)
  • за диференциална диагноза на болестта на Graves, от други форми на хипертиреоидизъм, тъй като подходите при лечението са различни
  • за мониториране на терапията при пациенти с болестта на Graves и предвиждането на повторно заболяване (рецидив), в тези случаи изследванито е важно помощно средство при контрола на болестта
    Нивата на TSHR Ab показват тенденция за спадане по време на терапията на болестта на Graves с антитиреоидни медикаменти. Ниските нива или изчезването на TSHR Ab в хода на медикаментозното лечение, могат да са признак за ремисия на заболяването, поради което може да се обмисли прекратяване на терапията
  • за измерване на TSHR Ab през последния триместър на бременността. Тъй като TSHR Ab са IgG-клас антитела, те преминават през плацентата и могат да причинят неонатално тиреоидно заболяване. Затова, измерването им по време на бременността при пациентки с болест на Graves, е важно при оценка на риска от тиреоидно заболяване на новороденото

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.

Информация за лекари

Информация за партьори