Цинк (Zn ;Zinc)

[lwptoc depth=“2″]

Цинк (Zn ;Zinc)

LOINC 14955-9
Кратко наименование Цинк
Пълно наименование на теста Концентрация на Цинк в серум
Мерни единици µmol/l
Методика Атомно-абсорбционна спектроскопия
Други имена Zn ; Zinc
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности
Възраст
0 – 18 год. 9,20 – 19,00
18 год. – ∞ 12,00 – 24,00

Какво е Цинк?

В състава на човешкия организъм участват над 60 олигоелемента (концентрация между 10-4 и 10-12g на грам телесна тъкан). Те са неорганични вещества, чието количество в организма е под 5 g. Независимо от много ниските концентрации, болшинството от тях са жизнено важни и абсолютно необходими за организма – есенциални олигоелементи: желязо, цинк, мед, манган, йод, молбден, селен, никел, хром, кобалт, ванадий, флуор.
Те участват в обмяната на веществата, имат решаваща роля за поддържане активността на редица ензими, за синтеза на някои големи молекули (ДНК, белтъци), за функциите на някои клетъчни органели и са необходима съставка на някои хормони. Недоимъкът на определени микроелементи е причина за развитието на някои заболявания у човека, а по-високите концентрации на повечето от тях имат токсично действие.

Общото количество на цинка в организма е 2-3g . Той се съдържа във всички органи на човешкия организъм, като особено богати са черния дроб, бъбреците, B-клетките на панкреаса, простатата, косата, еритроцитите. Биологичната роля на цинка е многостранна: той е неотменна съствка на над 70 металоензима, включени в основни метаболитни реакции; образува комплекс с някои хормони, напр. инсулина; участва във формирането на колагена и има отношение към зарастването на рани. Важен е за възприятията (вкус и мирис), от значение е за растежа и половото съзряване, за имунната защита.

Защо и кога се тества Цинк?

При съмнение за недостиг на цинк:

  • Недостатъчен прием на микроелемента – недохранване или диети с прием на еднообразни храни; пациенти, които са на интравенозно хранене
  • Невъзможност за абсорбция на достатъчно хранителни вещества – може да се наблюдава при различни хронични заболявания (например целиакия) или при операции, които отстраняват част от стомаха или червата
  • Повишената нужда – бременни, деца и пациенти, които се възстановяват от заболяване или нараняване

При съмнение за излишък от цинк:

  • Прекомерен прием – това може да се случи, когато за продължителни периоди от време (няколко месеца) се приемат прекалено много добавки, или може да се случи бързо (напр. при професионално излагане)
  • Намалено елиминиране от организма – при бъбречни и чернодробни заболявания, организмът може да не е в състояние да премахне микроелементите с нормална скорост

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин, на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Ниските нива на цинк в организма могат да са причина за различни страдания. Главния сигнал за недоимък на цинк са прояви като косопад и кожни лезии, трудно зарастващи рани, намалено обоняние и вкус. Изследването на серумното ниво на цинка в тези случаи е много важно, тъй като при установяване на ниски стойности дефицита лесно може да се коригира със съответни медикаменти.

Високи стойности на цинк в серума могат да се установят при предозиране на заместително лечение с цинкови соли, при инхалация на пари от цинкови соли – напр. ZnO2 и др.

Информация за лекари

Информация за партьори