Течна цитология – Цитонамазка генитална

[lwptoc depth=“2″]

Течна цитология – Цитонамазка генитална

LOINC
Кратко наименование Течна цитология
Пълно наименование на теста Течно-базирана цитология
Мерни единици няма
Методика Микроскопско изследване
Други имена РAP – тест
Материал Цервикален секрет взет в течна транспортна среда за течна цитология
Условия за транспорт и стабилност Течна транспортна среда за HPV и течна цитология. Материалите се съхраняват и транспортират при 2-8°C до 24 часа.
Условия за пробовземане Течна транспортна среда за HPV и течна цитология.
Референтни стойности

Какво е Течна цитология – Цитонамазка генитална?

Цитонамазката, позната още като РAP – тест, е стандартна скринингова процедура в профилактиката на рака на маточната шийка. Чрез наблюдение под микроскоп, методът открива клетки с променена морфология, взети от лигавицата на маточната шийка. Съществуват два вида цитонамазка в зависимост от начина на приготвяне: – конвенционалната цитонамазка – взетият материал се нанася директно с четката върху микроскопското стъкло.
Недостатък на този метод е че, епителните клетките могат да бъдат покрити с кръв, слуз или да се струпат една върху друга, което затруднява тяхното наблюдение. – метод на течно-базирана цитология – клетъчният материал се поставя първоначално в течна среда, и при последващото центрофугиране клетките се разпределят равномерно върху микроскопското стъклото. Това осигурява по-ясна картина при микроскопското наблюдение и по-надеждна диагностика. Съставът на течната транспортна среда спомага за по-доброто съхранение на клетъчната цялост и морфология.

Защо и кога се изследва Течна цитология – Цитонамазка генитална?

В профилактиката на предраковите и раковите изменения на маточната шийка има два скринингови теста, които се провеждат – цитонамазка (РAP – тест) и HPV тест. Предраковите състояния и ранните стадии на заболяването обикновено не предизвикват болка или други симптоми, затова трябва да се търсят активно чрез редовни гинекологични прегледи и изследвания. Препоръчително е РАР – цитологичното изследване да се прави веднъж годишно при всички жени след 21 – годишна възраст.
Около 1/3 от случаите на рак на маточната шийка, обаче, се установяват при жени с нормален Рар – резултат. Това, заедно с факта, че HPV причиняват над 99% от случаите на рак на маточната шийка означава,че HPV теста може да бъде по-добър в предсказването на риска за развитие на рак на шийката на матката. !! Българското дружество по акушерство и гинекология и Българската Асоциация по Онкогинекология препоръчват едновременното провеждане на цитологично и вирусологично изследване за HPV при всяка жена.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Задължително е отстраняването на мукозният секрет от цервикалния канал и ектоцервикалната зона с отделен тампон или памук, който се изхвърля. Четката се вкарва 1 до 1,5 см в цервикалния канал, така че най-дългите й косъмчета да допират ектоцервикса. Завърта се 3 пълни оборота по посока на часовниковата стрелка. Четката се изважда от цервикалният канал като се внимава да не докоснете влагалищната повърхност и се поставя в епруветката с транспортна среда. Преди затварянето на капачето на епруветката се отрязва излишната част от дръжката.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

В България все още по-разпространена е системата по РАР (Папаниколау). При нея резултатите са разделени в 5 групи: от І гр., която е с нормални клетки до Vгр., при която има данни за карцином

  • РАР I – нормални клетки
  • РАР II – клетки показващи най-често възпалителни промени или метаплазия (доброкачествени промени), HPV инфекция
  • РАР III – Граничен резултат
  • РАР ІІІА – Тежко възпалено или дегенеративно изменение
  • РАР ІІІВ – Лека до среднотежка дисплазия (ЦИН I или II). Няма наличие на ракови клетки. Измененията могат да се развият до раков процес
  • РАР IV – тежка дисплазия, наличие на единични ракови клетки
  • РАР V – наличие на множество ракови клетки, инвазивен карцином

Информация за лекари

Информация за партьори