Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine)

[lwptoc depth=“2″]

Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine)

LOINC 6687-8
Кратко наименование Цитрат в диуреза
Пълно наименование на теста Концентрация на Цитрат в 24-часова урина
Мерни единици mg/24h
Методика Ензимен метод
Други имена Citrate in 24h Urine
Материал 24-часова урина, събирана с консервант: 10 ml 6 n HCI
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане виж указанията за събиране на 24-часова урина
Референтни стойности 382 – 764

 

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

24 часова урина се събира в добре измит съд.

Преди началото на събирането на 24 часовата урина, в контейнера за урина, предоставен от лабораторията се поставя 10 ml 6 n HCI.

Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. В деня, когато стартира събирането на диурезата, първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. След всяко добавяне на нова порция с урина, съдът се размесва внимателно, без образуване на пяна.

Около 10-15 ml от събраната урина се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото отделено за 24 часа количество урина в милилитри.

По време на събиране на урината, пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция.

Информация за лекари

Информация за партьори