Синдром на Цолингер-Елисън

Синдром на Цолингер-Елисън

Решаващи симптоми на заболяването:

 • ЕХГ на панкреаса – тумор
 • компютърна томография на панкреаса – тумор
 • рентген – ангиография на панкреаса – тумор

Определящи симптоми на заболяването:

 • Гастринемия силно увеличена на гладно – 100 pmol/l
 • гастроинемия, неувеличаваща се след прием на храна
 • Диария
 • инфузия на секретин – рязко повишаване на гастроинемията
 • инфузия с калций – рязко повишаване на гастринемията
 • пентагастринов тест – BAO >> 1mU/h
 • Пентагастринов тест ВАО/МАО > 0,6 – 2
 • рентген на стомаха – язвена ниша, понякога множествени ниши на атипични места
 • След многократни неуспешни операции за язвена болест
 • стомашен сок – повишена киселинност
 • стомашен сок – увеличена секреция
 • сцинтиграфия на панкреаса – тумор
 • тумор на панкреаса, нсекретиращ инсулин
 • хематемеза
 • язви стомашно-дуоденални рецидивиращи
 • язви стомашно-дуоденални, протичащи тежко с кръвоизливи и перфорации

Съществени симптоми на заболяването:

 • Болка в епигастриум
 • Болка в корема
 • мелена
 • оригвания кисели
 • Повръщане
 • Редукция на тегло
 • стеаторея
 • съпсътствуваща множествена ендокринна аденоматоза (МЕА синдром)
 • хипокалиемия

Несигурни симптоми на заболяването:

 • Отпадналост
 • пептичен езофагит