Синдром на Уилямс

Какво е синдром на Уилямс?

При това заболяване се наблюдава забавяне в растежа както преди раждането, така и след него.

Описание

Хората, които страдат от него, могат да изпитват различна степен на интелектуални затруднения. Наблюдават се и характерни белези, които стават все по-изразени с времето. Като цяло физическите симптоми могат да варират в много широк спектър и се проявяват различно при различните индивиди.

На какво се дължи?

Дължи се на делеция на гени от специфичен регион в хромозома 7 (7q.11.23) [ref.5].

Синдромът засяга 1 на 20 000 деца. Характерно за него е, че причината за неговата поява е случайна, макар че има и случаи на фамилна обремененост.