Ушен секрет

[lwptoc depth=“2″]

Ушен секрет

LOINC 608-0
Кратко наименование Ушен секрет
Пълно наименование на теста Микробиологично изследване на Ушен секрет
Мерни единици Качествен тест
Методика Културелно изследване
Други имена Bacteria identified in Ear
Материал Ушен секрет, взет с тампон
Условия за транспорт и стабилност В транспортна среда до 24 часа на стайна температура
Условия за пробовземане Преди начало на антибактариална терапия
Референтни стойности Нормална микрофлора

Какво е Ушен секрет?

Изследването представлява изолиране на патогенни микроорганизми от ушен секрет върху подходящи хранителни среди, тяхната идентификация и ако е необходимо определяне на чувствителнастта на патогените към антибактериални препарати. Изследването на ушен секрет се извършва при вършен или среден отит. Микроорганизми, считани за причинители на отит са:

Заболяване Най-чести причинители
Остър локализиран външен отит Staphylococcus aureus;Group A Streptococcus
Остър дифузен външен отит Pseudomonas aeruginosa; S. aureus
Хроничен външен отит Enterobacteriaceae + Гъби
Злокачествен (некротизиращ) външен отит P.aeruginosa
Отитис медиа Streptococcus pneumoniae; Haemophilus influenzae; Moraxella catarrhalis; S. aureus; S. pyogenes; P.aeruginosa; Гъби

Количеството на излираните патогенни микроорганизми се определя чрез визуална инспекция на петритата с първични посявки, които са направени в 4 сектора

  • 1+: растеж само в първия квадрат – малко количество
  • 2+: растеж само до втория квадрат – умерено количество
  • 3+: растеж само до третия квадрат – голямо (сигнификантно) количестмо
  • 4+: растеж до четвъртия квадрат – голямо (сигнификантно) количестмо

Защо и кога се изследва Ушен секрет?

Изследването на ушен секрет се извършва при случаи на външен или среден отит или при нарушена цялост на тъпанчевата мембрана и при вътрешен отит. Изследването се прави когато има секреция от ухото. Вземането на материал трябва да бъде преди прилагането на антибактериални препарати за локално приложение (капки, унгвенти).

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Няма специфична подготовка преди вземане на ушен секрет. Стерилния памучен тампон се вкарва в ушния канал до усещане на съпротивление. Тампона се завърта и се оставя да попие секретите.

Кои са често задаваните въпроси за Ушен секрет?

  • Може ли да си взема сам ушен секрет?

Не. Добре е ако секрета се взима от лекар специалист, който да прегледа ушите и да прецени дали това е необходимо. Взимането на ушен секрет е рискована манипулация и е добре да се извърши от квалифициран персонал с нужното оборудване.

  • Защо количеството на микроорганизмите не се означава с микробно число?

Микробното число може да бъде определено само за течни материали (напр. урина), при които се изследва точно определено количество от материала и може да бъде изчислено точното количество микроорганизми в даден обем. При материалите взети с тампон количеството се определя по метода описан по-горе.

Важно:дори и да има изолиран причинител с антибиограма на Вашия резултат, не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.