Тумори на устната кухина

Какво са тумори на устната кухина?

Тумори на устната кухина могат да бъдат доброкачествени образувания от епителен или мезенхимен произход.

Доброкачествени тумори на устната кухина

Доброкачествените тумори на устната кухина най-често са:

 • мезенхимни
  • фиброми
  • лейомиоми
  • хемангиоми
  • лимфангиоми
  • липоми

Те са капсулирани възловидни образувания на краче или на широка основа с белезникав, тъмночервен или жълтеникав цвят. Могат да се локализират по венците, езика, лигавицата на бузите, както и в съседство с устните. В езика се среща миобластния миом на Абрикосов.

Злокачествени тумори на устната кухина

Злокачествените тумори на устната кухина са най-често от епителен произход – карциноми.

Карцином

Карциномът на лигавицата на устната кухина е по-чест у мъже. Макроскопски се различават възловидна и язвена форма.

Възловидната форма

Възловидната форма представлява окръглено образувание с размери колкото грахово зърно или череша с плътна консистенция, като инфилтрира и разрушава околната тъканна структура. Хистологично е плоскоклетъчен вроговяващ или невроговяващ карцином.

Язвената форма

При язвената форма се установява язва с неправилна форма с неравни и плътни синкаво-белезникави ръбове. Хистологично също е плоскоклетъчен карцином.

Тумороподобните процеси в устната кухина са тъканни образувания, които наподобяват туморите, без да имат техния биологичен ход. Предполага се, че могат да се дължат на хронични възпалителни процеси, продължително дразнещо действие на химични и физични фактори. Най-чести от тях са папиломът и епулисът.

Папиломът се развива по венците, мекото небце и небните дъги. Представлява брадавицовидно образувание, разположено на широка основа, с неравна повърхност. Може да бъде единичен или множествен. Под микроскопа се установява хиперпластично разрастване на лигавичния епител предимно за сметна на клетките на спинозния му слой.

Епулисътсе локализира предимно по венците. Представлява възелче, което стига до размери на грахово зърно, има сиво-белезникав или тъмночервен цвят и плътна консистенция. Хистологично може да бъде фиброматозен (epulis fibromatosus), при който преобладават фибробласти и колагенна съединителна тъкан, и гигантоклетъчен (epulis gigantocellularis). При гигантоклетъчния епулис хистологично личат фибробласти, множество гигантски многоядрени клетки тип „остеокласти“, както и кръвоносни съдове.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова