anti SARS-CoV-2-VNT (Вирус неутрализиращи антитела)

Вирус неутрализиращи антитела медипро

anti SARS-CoV-2-VNT (Вирус неутрализиращи антитела)

LOINC 95410-7
Кратко наименование anti SARS-CoV-2-VNT
Пълно наименование на теста SARS-CoV-2 (COVID-19) neutralizing antibody [Titer] in Serum by pVNT(pseudovirus neutralization test)
Мерни единици %
Методика ELISA
Други имена anti SARS-CoV-2-VNT (Вирус неутрализиращи антитела)
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Кръв се взима по всяко време
Референтни стойности 0 – 25%

Какво е Вирус неутрализиращи антитела?

Тест, с който се установява активността на защитните антитела срещу SARS-CoV-2 (COVID-19) след преболедуване или ваксинация.

“SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела” дава възможност да се прецени както дали пациентът има образувани полезни антитела, така и дали те реално спират навлизането на вируса в клетките на човешкия организъм. За разлика от тестовете, налични досега, този дава информация за ефективната блокираща способност на антителата.

SARS-CoV-2 съдържа няколко структурни протеина, като с най-голямо значение е спайк протеинът (S). Той е отговорен за свързването с АСЕ2 рецепторите по повърхността на клетките ни. Това разпознаване и свързване се осъществява чрез структура, наречена рецептор свързващ участък (RBD), която е част от спайк протеина. Благодарение на това, вирусът навлиза в клетките, което води до неговото намножаване и съответно до развитие на заболяване.

Инфекцията SARS-CoV-2 предизвиква имунен отговор, който включва образуването на множество различни антитела срещу спайк протеина. Всички те повлияват в различна степен свързването на SARS-CoV-2 с клетките, но само тези, насочени срещу рецептор свързващия участък (RBD), са способни да го блокират изцяло.

Нововъведеният „SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела” , установява наличието именно на тези биологично активни антитела, които най-ефективно неутрализират способността на вируса да навлиза в клетки т.е. предотвратяват способността на COVID – 19 да заразява.

Защо и кога се изследва Вирус неутрализиращи антитела?

„SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела” не е скринингово изследване. Той е най-подходящ за:

  • Пациенти, които вече имат количествено установени антитела срещу COVID – 19
  • Пациенти, които са преболедували COVID-19 и са минали най-малко 40 дни от началото на заболяването
  • Пациенти, които са ваксинирани и са минали най- малко 2 седмици от приложението на втората доза ваксина
  • Желаещи да станат донори на рековалесцентна плазма, които вече са с количествено установени антитела срещу COVID-19

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела се извършва във всички манипулационни. Взема кръвна проба. Кръв взета до вторник до 18ч. Резултат в сряда след 18ч. Цената на изследването е 41 лв.

Референтни стойности

Тестовите резултати се интерпретират съобразно стойността им като положителни или отрицателни.

  • Резултат ≥ 20 % се приема като положителен. Положителните резултати показват наличието на SARS-CoV-2 неутрализиращи антитела
  • Резултат < 20 % се приема като отрицателен.Отрицателният резултат може да показва липса или ниво под границата на откриване на този тест на неутрализиращо антитяло срещу SARS-CoV-2. Отрицателен резултат може да се установи и в проби, взети по време на остра инфекция преди сероконверсията на антителата

Информация за лекари