Вода в човешкото тяло

[lwptoc depth=“1″]

Вода в човешкото тяло

Общо количество на водата в организма варира в рамките на 45-75% от телесното тегло на човека. Той зависи от възрастта и пола на човека:

 • кърмачета – 75%
 • мъже – 53-64%
 • жени – 46-53%

Мастната тъкан съдържа 20% вода, докато останалите тъкани съдържат около 73% вода.

Функции на водата в организма

 • Разтворител – много от биохимичните реакции могат да протекат, само ако реагиращите съставки са разтворени във вода
 • Транспортно средство за много вещества
 • Основно участие в терморегулацията
 • Смазочно средство – напр. сълзите позволяват гладко въртене на очните ябълки

Разпределение и обем на телесните течности

Различават се две основни телесни пространства:

 • Извънклетъчно пространство (ИКП) – 15 л
  • Вътресъдово пространство – 3 л
  • Интерстициално пространство- 11 л
  • Трансклетъчно- 1 л
 • Вътреклетъчно пространство (ВКП)-25 л

Воден баланс в организма

Нервната и ендокринната система осъществяват постоянна регулация на обема на телесните течности. Едни от тях причиняват задръжка на вода в организма и притежават т.нар. антидиуретичен ефект:

 • симпатикусова нервна система – адреналин и норадреналин
 • ренин-ангиотензин-алдостерон
 • неосмотично освобождаване на антидиуретичен хормон (АДХ)
 • ендотелин,
 • тромбоксан А2, невропептид Y

Други пък действат като диуретици и водят до отделяне на по-голямо количество вода през бъбреците:

 • NO
 • Простагландини
 • Каликреин-кинин
 • Бета-ендотелини
 • Адреномодулин
 • Вазоактивни интестинални пептиди
 • Натриуретични пептиди