Възпалителни заболявания на тънкото черво

В кои инфекциозни заболявания участва тънкото черво?

Тънкото черво може да бъде въвлечено в редица инфекциозни заболявания като салмонелоза, коремен тиф, амебиаза, холера, дизентерия, които се разглеждат в инфекциозната патология.

Какво магат да предизвикат възпалителните заболявания на тънкото черво?

Възпалителни заболявания на тънкото черво могат да предизвикат различни други микроорганизми като стафилококи, стрептококи, гъби, вируси, туберкулозен бактерий и други. Значение за възпалителни заболявания на тънкото черво имат и редица токсични и алиментарни фактори, както и наследствена непълноценност на ферментните системи в чревната лигавица.

Как протича възпалението?

Възпалението може да е специфично или неспецифично. По протичане то бива остро и хронично. Възпалителният процес може да обхваща различни отдели на червото и да бъде дуоденит, йеюнит, илеит.

Често промените са дифузни и процесът протича като ентерит, гастроентерит или ентероколит.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова