„СБАЛПФЗ-Враца“ ЕООД, гр. Враца

 1. Home
 2. »
 3. „СБАЛПФЗ-Враца“ ЕООД, гр. Враца
Contact Information
Адрес:
гр. Враца, ул. "Генерал Леонов" № 93, град Враца 3000
Description:

"Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Враца" ЕООД, гр. Враца, е открита през 1945 година като Противотуберкулозен диспансер. 55 години по-късно е преобразувана в "ОДПФЗС-Враца" ЕООД гр. Враца, а през 2010 е преименувана на "СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД, гр. Враца.

Болницата е единственото специализирано лечебно заведение за Врачанска област, което извършва пълния цикъл от диференциална диагностика, консултация, лечение, наблюдение и проследяване на пациенти с белодробна патология и туберкулоза. Разполага с II ниво на компетентност и извършва редица специфични и високоспециализирани медицински изследвания. В болницата работят квалифицирани специалисти по белодробни болести със съвременна апаратура за качествена диагностика.

 

Структура:

Консултативно-диагностично отделение:

 • Консултативен кабинет за хронични неспецифични белодробни болести и туберкулоза;
 • Консултативен детски кабинет по пулмология и фтизиатрия;
 • Бронхологичен кабинет;
 • Кабинет за белодробна функционална диагностика;
 • Кабинет за туберкулинодиагностика;
 • Регистър на диспансеризирани лица.

Медико-диагностични лаборатории:

 • Микробиологична лаборатория;
 • Клинична лаборатория.

Двете лаборатории притежават II-во ниво за компетентност в съответните направления. Микробиологичната лаборатория реализира дейност и като лаборатория по туберкулоза, категоризирана със средно ниво според медицинския стандарт "Микробиология".

Отделение без легла

Тук функционира Отделение по образна диагностика, което е оценено с I-во ниво на компетентност в съответствие с медицинския стандарт по "Образна диагностика".

Стационар:

 • Пневмологично отделение;
 • Фтизиатрично отделение;
 • Отделение за продължително лечение на белодробни заболявания.

Отделенията са категоризирани с II-ро ниво на компетентност в изпълнение на съответните стандарти. Разполагат с различен брой легла за настаняване и лечение на болни – 55 за Пневмологичното отделение, като 5 за интензивно лечение, 25 за Фтизиатричното отделение и 10 за Отделението за продължително лечение.

Email: dbb8@abv.bg

Send message to moderator