Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация „Панчарево“ ЕООД, с. Панчарево