„Дентален център І – Варна“ ЕООД, гр. Варна

  1. Home
  2. »
  3. „Дентален център І – Варна“ ЕООД, гр. Варна
Contact Information
Адрес:
бул. "Съборни" № 24, град Варна 9000
Description:

"Дентален център I - Варна" ЕООД е общинско здравно заведение, което предлага висококачествени стоматологични услуги на жителите на регион Варна. Денталният център е учреден през 1999 година и се явява правоприемник на Районна стоматологична поликлиника. Разполага с отлично подготвени специалисти и съвременна техника. В Центъра работят рентгенов кабинет и зъботехническа лаборатория.

Стоматологични услуги:

Орална хирургия:

Апикални остеотомии, цистектомии на челюстите и меките тъкани в ЛЧО.
Екстракция на зъби, интраорални и екстраорални инцизии.
Лечение на фрактури на лицевите кости зъбите и челюстите.
Операции за премахване на ретинирани зъби.
Операции по ортодонтски показания.
Операции при пародонтопатии, на одонтогенни синуити.

Оперативно лечение на твърдите зъбни тъкани:

Лечение на заболявания на твърдите зъбни тъкани (кариеси).
Лечение на зъбна гангрена.
Лечение на перидонтит.
Лечение на пулпит.

Лигавични заболявания и пародонтология:

Лечение на лигавични и пародонтални заболявания.
Почистване на зъбен камък с ултразвук.

Детска стоматология:

Лечение на деца с психични заболявания до 18 години под обща упойка по договор с НЗОК.
Лечение на заболявания на пародонта и лигавицата, твърдите зъбни тъкани, периодонциума, зъбната пулпа при деца.
Провеждане на мотивационни програми за устната хигиена.
Превантивни мерки (профилактика) флуоризиране и силанти.

Протетична стоматология:

В Дентален център І - Варна се изработват висококачествени и естетически издържани протезни конструкции, като се използват най-нови технологии:

протези със стави;
валпласт (меки) протези;
протезни и мостови конструкции с хромазит;
изработване на инлеи, онлеи от порцелан и композит.

Ортодонтия:

Цялостно лечение с неподвижна и подвижна апаратура.
Консултативни и профилактични прегледи.

Рентген:

Графии на максиларните синуси и темпоромандибуларните стави.
Графии по Симпсън и графии на паротидния канал.
Ортопантомографии. Малки и сегментни зъбни графии.
Секторни черепни графии.

Физиотерапия:

Електродонтодиагностика.
Изследване на фокус и корозионен потенциал.
Лекарствена йонофореза при лечение на пародонтопатии, зъбни гангрени, периодонтити.

Оперативен блок:

операционна зала със съвременно оборудване;
стая с легла за временно наблюдение;
манипулационна;
септична операционна.

Зъботехническа лаборатория:

Лабораторията е в статута на Дентален център І - Варна от 2006 година. В нея се извършват:

изработване и поправки на протезни конструкции;
изработване и поправки на ортодонтски апарати.

"Дентален център І - Варна" ЕООД има сключен договор с РЗОК.

Телефон: 052 615507

Send message to moderator