Диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Сливен, гр. Сливен