Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна

  1. Home
  2. »
  3. Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна
Contact Information
Адрес:
гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" № 1, град Варна 9000
Description:

Клиника по лъчелечение към УМБАЛ "Света Марина" – Варна е най-големият и модерен лъчетерапевтичен център в България. Разположена е в новосъздадения Онкологичен и лъчетерапевтичен център на партерния етаж с вход от източното крило. Екипът е млад и амбициозен, със специализации във водещи европейски лъчетерапевтични клиники. Клиниката си сътрудничи с редица международни референтни центрове в Европа и света в областта на лъчелечението и онкологията. На разположение са два високотехнологични линейни ускорителя Varian и прилежащата последна версия на планираща система Eclipse, онкологична информационна система Aria и компютърен томограф Siemens AS Open за виртуална симулация. След 2015 г. заработва и трети апарат от най-висок клас за стереотактичната радиохирургия и лъчелечение.

Прилагат се всички съвременни техники - 3D конформално лъчелечение, модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), обемно модулирно ротационно лъчелечение (VMAT), стереотактична радиохирургия (SRS), стеретактично лъчелечение (SBRT) и целотелесно облъчване. От 2017 година и за първи път в България рутинно се планират пациенти за лъчелечение чрез използване методите на ПЕТ-КТ (PET-CT). Всички тези техники се прилагат и при деца с онкологични заболявания.

Клиниката по лъчелечение осигурява достъпно, навременно и качествено лъчелелечение на всички нуждаещи се онкоболни. За лечение се приемат всички пациенти с онкологични и неонкологични заболявания с показания за лъчелечение по световните стандарти. Включват се пациенти с тумори на гърда, бял дроб, гастроинтестинална система, глава и шия, главен и гръбначен мозък, простата, пикочен мехур, ректум, гинекологични тумори, кожни тумори, саркоми, лимфоми, костни и мозъчни метастази.

В Клиниката се провежда лъчелечение на деца със солидни тумори и онкохематологични заболявания.

Неонкологичните показания включват аденоми на хипофизата, остеоартрозни заболявания, ставно протезиране на тазобедрена става, тиреоидно асоциирана офталмопатия и др.

За контакти:
Началник клиника: Доц. д-р Елица Енчева, дм

Тел.: 052 978837; E-mail: elitsa.encheva@mu-varna.bg

Send message to moderator