Клиника по медицинска онкология към МБАЛ за женско здраве „Надежда“, гр. София