„Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас

  1. Home
  2. »
  3. „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас
Contact Information
Адрес:
гр. Бургас, бул. "Демокрация" № 86, град Бургас 8000
Description:

Комплексен онкологичен център - Бургас е част от специализираната онкомедицинска мрежа в страната. В нея са включени 3 национални специализирани болници и 13 онкологични диспансера. КОЦ - Бургас е обособен през 1954 г. като самостоятелно лечебно заведение. През годините обновява и модернизира материалната си база, а в момента разполага и с една от най-модерните и съвременни апаратури за лечение на онкоболни пациенти.

Структура:

1. Диагностично - консултативни кабинети:
Консултативна помощ и диагностика на пациенти с предракови и ракови заболявания, доброкачествени тумори;
Прием на болни за стационарно лечение;
Терапевтични и диагностични манипулации (вкл. инвазивни);
Психологична и социална подкрепа на всички пациенти с онкологични заболявания и техните семейства;
Диспансерно наблюдение на пациенти с предракови и ракови заболявания;
Консултации за палиативни грижи на онкологично болни пациенти.

2. Стационарен блок:
Онкологична хирургия/ урология: извършва се оперативно лечение тумори на крайници и вътрешни органи;
Онкогинекология: ивършват се оперативни интервенции на всички доброкачествени тумори на женските полови органи, на широк спектър от злокачествени заболявания на женския генитален тракт, биопсии, колпоскопии, полипектомии, електрокоагулации, оперативно лечение на предракови заболявания;
Медицинска онкология: извършва се медикаментозно лечение на онкоболни и се полагат палиативни грижи за пациентите;
Анестезия и интензивно лечение: поставят се анестезии и се извършва следоперативно интензивно лечение;
Лъчелечение: провежда се самостоятелна, комплексна и комбинирана лъчетерапия в лечението на злокачествените заболявания.

3. Болнична аптека.

Email: odisp@abv.bg

Send message to moderator