Комплексен онкологичен център – Велико Търново ЕООД, гр. Велико Търново