Комплексен онкологичен център – Враца ЕООД (МДОЗС), гр. Враца