Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Пловдив ЕООД, гр. Пловдив

  1. Home
  2. »
  3. Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Пловдив ЕООД, гр. Пловдив
Contact Information
Адрес:
гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 15А; бул. "Ал. Стамболийски" № 2А, гр. Пловдив 4000
Description:

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД е основан през 1955 г. с цел обслужване на населението на 3 области - Пловдив, Смолян и Пазарджик. Към днешна дата Онкологичният център е втори по големина в България и обслужва пациенти от всички области. В него е изграден и се поддържа най-големият Регионален раков регистър в страната, част от Националния раков регистър на България.

Комплексен онкологичен център - Пловдив е лечебно заведение с име и традиции в диагностиката, ранното регистриране и комплексното лечение на пациенти с онкологични заболявания. Основната мисия на здравното заведение е да предостави своевременна, качествена и достъпна медицинска помощ, да приложи най-нови терапевтични методи за лечение на заболяванията, както и да подобри и удължи качеството на живот на всеки пациент.

Професионалната грижа за болните, обновяващата се апаратура и база, както и високоспециализираният персонал са основната формула, отвеждаща болницата на водеща позиция сред лечебните заведения в България.

 

КОЦ-Пловдив разполага с две бази, във всяка от които има разкрити отделения и кабинети. В двете бази работят професионалисти в различни области на онкологията.

Клинична база I - на бул. "Васил Априлов" № 15А

Структура

Консултативно-диагностичен блок;
Отделение по образна диагностиката;
Отделение по онкологична хирургия;
Отделение по медицинска онкология и онкологична хирургия в гинекологията;
Клинична патология;
Анестезиология и интензивно лечение.

Кабинети:

кабинет по хирургия;
гастроентерология;
медицинска онкология;
урология;
дерматология;
гинекология;
УНГ;
ехография;
психотерапия;
клинична лаборатория.

Клинична база II - на бул. "Ал. Стамболийски" № 2А

Структура

Първо отделение по медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията;
Второ отделение по медицинска онкология и онкологични заболявания в хематологията;
Трето отделение по медицинска онкология и онкологични заболявания в пневмологията;
Отделение по медицинска онкология и онкологични заболявания при кожни болести;
Лъчелечение.

 Кабинети:

кабинет по психотерапия;
ехография;
рентген;
лъчелечение;
мамография;
бронхоскопия;
клинична лаборатория.

В структурата на КОЦ-Пловдив влизат още:
Център за психоемоционална подкрепа
Центърът се формира през 2013 г. от Група за емоционална подкрепа и психосоциална рехабилитация, която помага на пациентите да възстановят своето чувство за независимост, увереност и вяра в собствените сили. На по-късен етап групата се трансформира в Център за психоемоционална подкрепа.

Информационен отдел
В Информационния отдел се регистрират всички пациенти с новооткрити онкологични заболявания. Води се статистика и се съхранява информацията за онкологичната заболеваемост от области Пловдив, Смолян и Пазарджик. Извършва се наблюдение на ефективността и тенденциите от профилактиката на лекуваните лица и рисковите групи.

Регионален раков регистър
В Регионалния регистър се регистрират и съхраняват всички данни на пациенти в онкологични заболявания в трите области, както и на болни от цялата страна.

Аптека
В болничната аптека се предлагат различни медикаменти и консумативи за нужните на пациентите.

КОЦ-Пловдив е лечебно заведение, което работи в посока превенция, лечение и информираност на населението по проблемите на онкологичните заболявания. Една от основните задачи на специалистите е да консултират, да информират и назначават адекватно лечение на болни с преканцерози и онкологични заболявания. В здравното заведение се провеждат клинични изпитвания и научноизследователска дейност в областта на медицинската онкология. Реализират се и комплексни програми за специализация и обучение по здравни грижи, лъчелечение и онкология.

Send message to moderator