Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Пловдив ЕООД, гр. Пловдив