Комплексен онкологичен център /КОЦ/ – Русе ЕООД, гр. Русе