„Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора