„Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Шумен“ ЕООД, гр. Шумен