„Лазерна дентална клиника Недялков“ – д-р Васил Недялков, гр. София