Многопрофилна болница за активно лечение „Уро Медикс“ ЕООД , гр. Пловдив

 1. Home
 2. »
 3. Многопрофилна болница за активно лечение „Уро Медикс“ ЕООД , гр. Пловдив
Contact Information
Адрес:
район "Южен", ул. "Колхида - продължение"(Транспортна болница), ет.3, гр. Пловдив 4000
Description:
"Многопрофилна болница за активно лечение "Уро Медикс” ЕООД, гр. Пловдив, е правоприемник е на "СБАЛ "Уро Медикс" ООД, създадена през 2003 година като търговско дружество.
Лечебното заведение е първото частно урологично заведение в страната, специализирано в активното и навременно лечение на пациенти с различни урологични заболявания. В него работят утвърдени специалисти, прилагащи съвременни техники и методи на профилактика и лечение. Болницата разполага с модерна апаратура и добра материална база. С откриването на нефрологично отделение през 2014 година се обхваща и лечението на бъбречна патология. Пациентите имат възможност да се възползват и от хемодиализна подготовка, както и от биопсии за уточняване на автоимунни заболявания, тъй като болницата има сключен договор с частния хемодиализен център в Транспортна болница.

Основни дейности:

 • 24-часова лечебна дейност по следните пет медицински специалности – нефрология, урология, анестезиология и интензивно лечение, образна диагностика;
 • медицинска помощ при спешни състояния;
 • консервативно, оперативно, активно или трансуретрално лечение на лица с изострени и остри хронични заболявания на урогениталната система;
 • пластично-реконструктивни операции на придобити или вродени състояния;
 • прилагане на пълен обем от всички специфични урологични методи на изследване и лечение.

Структура:

 • Консултативно-диагностичен блок:
 • регистратура;
 • два приемно-консултативни кабинета.

Стационарен блок:

Отделение по Урология

Отделението има второ ниво на компетентност, съгласно утвърден медицински стандарт. Тук се осъществяват дейности по анестезиология и интензивно лечение от първо ниво на компетентност. В отделението са обособени:
 • две операционни зали:
 • зала за трансуретрална хирургия и операции под рентгенов контрол;
 • два кабинета за екстракорпорална литотрипсия.
Урологичното отделение разполага с 27 легла.

Отделение по Нефрология

 Нефрологичното отделение е с трето ниво на компетентност и разполага с общо 13 легла. В него се извършват следните дейности:
 • лечение на остри, обострени и хронични възпалителни заболявания на отделителната система и спешно възникнали остри състояния;
 • заболявания на бъбреците при системни нарушения – хронична и остра бъбречна недостатъчност.

Административно-стопански блок:

 • архив;
 • счетоводство и деловодство.

Send message to moderator