Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „Сердика“, гр. София Още за Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация Сердика , гр. София