СБАГАЛ „Проф. д-р Д.Стаматов – Варна“ ЕООД, гр. Варна

 1. Home
 2. »
 3. СБАГАЛ „Проф. д-р Д.Стаматов – Варна“ ЕООД, гр. Варна
Contact Information
Адрес:
бул. "Цар Освободител" № 150, град Варна 9000
Description:
Специализирана болница по акушеро-гинекология и неонатология за активно лечение "Проф. д-р Д.Стаматов - Варна" ЕООД (“СБАГАЛ Проф. Д-р Д.Стаматов – Варна“) е една от трите специализирани болници за активно лечение на гинекологични заболявания в страната и единствената за Североизточна България.
Болницата се намира в центъра на морската столица и приема за лечение и наблюдение бременни жени с тежка патология на бременността и раждането, както и жени с онко-гинекологични заболявания. През последните години лечебното заведение се налага и като водещо в извършването на множество безкръвни ендоскопски оперативни интервенции.
В “СБАГАЛ Проф. Д-р Д.Стаматов – Варна“ ЕООД функционира единственото в Североизточна България Отделение по Неонатология, в което се провежда интензивно лечение на новородени с ниско и екстремно ниско тегло. Отделението отговаря на всички медицински стандарти и е категоризирано с трето ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация на новородени в риск.
Болницата разполага с обширна и добре оборудвана материална база, в лечебното заведение работят утвърдени специалисти и помощен персонал. Всички медицински дейности са оценени с трето ниво на компетентност.

В болницата са обособени следните отделения:

 • Образна диагностика;
 • Родилно;
 • Неонатология;
 • Паталогия на бременост;
 • Гинекология;
 • Анестезиология и интензивно лечениетоКлинична лаборатория;
 • Микробиологична лаборатория;
 • Клинична патоанатомия;
 • Стерилизационна база.

Основни дейности:

Диагностика и лечение на гинекологични заболявания

В болницата се извършва пълна диагностика и лечение на гинекологични и онкогинекологични заболявания. Специалистите са насочени към миниинвазивните оперативни методи на ендоскопската хирургия, за да се осъществи по-добра диагностика, качествено лечение и бързо възстановяване на пациентите.

Родилна помощ

Болницата предлага висококачествена родилна помощ, индивидуално отношение и комфорт, от които всяка бъдеща майка има нужда.

Бременност и раждане

В сектора се извършва пълно проследяване на беременността и добра пренатална грижа за раждането на доносено и здраво бебе.

Неонатология

В Неонатологията се извършва качествена и индивидуална медицинска грижа за недоносените деца, при ниско тегло, при вродени малформации, интрапартална асфиксия или вътрематочна ретардация.

Научна и учебна дейности

В болницата се осъществява научна и учебна дейност по определени дисциплини. Специалистите от лечебното заведение периодично надграждат своите умения и квалификации.

Send message to moderator