„СБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас

 1. Home
 2. »
 3. „СБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас
Contact Information
Адрес:
гр. Бургас, бул. "Генерал Гурко" № 64, град Бургас 8000
Description:

“Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Бургас“ ЕООД (СБАЛПФЗ), гр. Бургас, е единственото лечебно заведение за Бургаска област, което предлага цялостна диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на болни с белодробни заболявания и туберкулоза.

Здравното заведение е основано през 1910 година. Тогава за пръв път на територията на област Бургас е създадена Първата лига за борба с туберкулозата. През 1930 година е създадена и първата Бургаска болница за лечение и диспансерно наблюдение на туберкулозно болни. 37 години по-късно, през 1967 година, лечебното заведение е ситуирано в сградата на Противомаларичния институт. През 2000 година лечебното заведение е преобразувано "СБАЛПФЗ-Бургас" ЕООД с възможност за настаняване на 105 пациенти.

Днес "СБАЛПФЗ – Бургас" ЕООД е болница с второ ниво на компетентност и с отлична акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност. Тя единствената за областта, в която се извършват високоспециализирани медицински изследвания на белодробни заболявания, бързи тестове за туберкулоза и бронхопровокационни тестове за ранна диагностика на астма.

В лечебното заведение работят професионалисти с богат опит. Всички лекари притежават специалност по белодробни и вътрешни болести. На разположение на пациентите са и 30 квалифицирани медицински специалисти, които също подхождат с уважение и качествена грижа. Всички са специализирани в извършването на висококвалифицирани манипулации като МАНТУ и БЦЖ.

 

Структура:

I етаж в основна болнична сграда:

 • Администрация;
 • Рентгенологично отделение;
 • Кабинет за ендоскопия;
 • Микрологична лаборатория;
 • Клинична лаборатория.

II етаж в основна болнична сграда:

Пневмологично отделение.

III етаж в основна болнична сграда:

 • Пневмофтизиатрично отделение.

Диагностично-консултативен блок:

 • Регистратура;
 • Приемно-консултативен кабинет;
 • Фибробронхоскопски кабинет;
 • Алергологичен кабинет;
 • Кабинет за контрол на туберкулозата;
 • Отделение по образна диагностика;
 • Счетоводен отдел.

В "СБАЛПФЗ - Бургас" ЕООД се извършват единствените за Бургаска област високоспециализирани медицински изследвания на белодробни заболявания: Те включват:

 • специално микробиологично изследване на банални течности и биологични секрети;
 • томографии и рентгенографии на бял дроб;
 • алергологични изследвания;
 • функционално изследване на дишането;
 • фибробронхоскопия;
 • изследвания за нарушения на дишането по време на сън.

В лечебното заведение се извършва лечение на туберкулоза, на хронични и остри белодробни болести. Болницата има сключен договор с РЗОК за лечение на следните заболявания:

 • белодробен инфаркт;
 • пневмония;
 • алергология;
 • астма;
 • изследвания за нарушения на дишането по време на сън;
 • интерстициални белодробни заболявания;
 • белодробна туберкулоза и късни последици от туберкулозата;
 • хронична изострена дихателна недостатъчност;
 • професионални белодробни заболявания;
 • ХОББ.

В Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания се извършват следните конкретни изследвания:

 • БЦЖ;
 • Видеоасистирана фиброоптична бронхоскопия;
 • Бронхо-провокационен тест;
 • Неинвазивна вентилация;
 • Функционално изследване на дишането;
 • Томографии;
 • Кожно алергични изследвания;
 • Мобилен флуорограф - по желание на работодателя, цена по договаряне;
 • Рентгенографии;
 • Манту;
 • Изследвания за нарушения на дишането по време на сън;
 • Ехографии.

Болничното заведение разполага със 105 легла, които са разпределени в Отделение за лечение на туберкулоза и Отделение за лечение на хронична и остра белодробна патология. Сградата е реновирана и с централно управление.

"СБАЛПФЗ - Бургас" ЕООД има на разположение отлична и модерна апаратура и специално закупена оптична видео система за изследване на белия дроб. Тя позволява заснемането на филм, който може да се предостави на пациента.

Фейсбук страница: "СБАЛПФЗ - Бургас" ЕООД

Телефон: 056 896222; 056 896221

Send message to moderator