СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, гр. Велико Търново

 1. Home
 2. »
 3. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, гр. Велико Търново
Contact Information
Адрес:
ул. "Караминков" № 19; Стационар - местност "Света гора", гр. Велико Търново 5000
Description:
Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ) "Д-р Трейман" ЕООД , гр. Велико Търново, е разкрита през 1946 година като противотуберкулозен диспансер без настаняване. През годините се откриват Пулмологично отделение и Силикозно отделение. Базата също се разширява и болницата работи като Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар. През 2010 година е преименувана на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, гр. Велико Търново.
Специализираното лечебно заведение за пневмо-фтизиатрична медицинска помощ е категоризирана с II ниво за лечението на болни с белодробни заболявания и туберкулоза на територията на област Велико Търново. Разполага със съвременна материална база и висококвалифицирани специалисти по респираторна медицина, които предлагат качествена и адекватна грижа за всички болни. Структурата на болницата е линейна и функционална. Има вътрешно йерархично ниво, правила и задължения, които са ясни и лесно изпълними за целия персонал.

Основни дейности

Лечебното заведение предлага високоспециализирана болнична помощ. Извършва се диагностика и лечение на пациенти с белодробни заболявания, болни със спешни респираторни състояния, пациенти с туберкулоза, специфични изследвания и консултации на пациенти от други здравни заведения.

Медицински услуги:

 • диагностика, консултация и лечение на пациенти с неспецифични белодробни заболявания по клинични пътеки или амбулаторно;
 • медицински прегледи в болницата или в домашни условия;
 • контролни прегледи на болни с неспецифични белодробни болести;
 • диспансерен преглед на пациент с туберкулоза от лечебното заведение;
 • профилактични изследвания;
 • издаване на медицински документи;
 • спирометрия и бронхо-дилататорен тест;
 • индисидуални инхалации;
 • плеврална пункция;
 • кислородолечение за един ден;
 • рентгенови изследвания на сърце и бял дроб;
 • ФБС процедури;
 • кръвно-газов анализ;
 • лабораторни изследвания.

Структура:

Диагностично-консултативен сектор:

 • Приемно-консултативен кабинет;
 • Фтизиатричен кабинет;
 • Пневмо-фтизиатричен кабинет за деца;
 • Бронхологичен кабинет;
 • Образна диагностика;
 • Клинична лаборатория;
 • Микробиологична лаборатория;
 • Белодробна функционална лаборатория;
 • Лаборатория по медицина на съня;
 • Патоморфологична лаборатория;
 • Болнична аптека;
 • Регистратура.
Всички специалисти на Диагностично-консултативния кабинет работят по утвърден график.

Стационарен сектор:

 • Пневмологично отделение;
 • Фтизиатрично отделение;
 • Отделение за долекуване.
Трите отделения разполагат с различен капацитет за настаняване и лечение на болни. В Пневмологичното отделение са разкрити 35 легла и 5 за интензивно лечение, а във Фтизиатричното отделение са разкрити 18 легла, а в Отделението за долекуване има общо 10 легла.

Административно-стопански сектор:

 • счетоводство и финанси;
 • човешки ресурси;
 • спомагателни дейности.
СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД, гр. Велико Търново, работи по договор с НЗОК. Приемът на пациенти се осъществява след предварителен преглед на пациента, консултация за характера и прогнозите на заболяването му, след проследяване на изследванията и разглеждане на възможностите за лечение. При нужда се назначават допълнителни изследвания и се променя метода на възстановяване. Информацията за лечението на пациента е поверителна. Тя е достъпна единствено на личния лекар на болния. При отказ от лечение пациентът попълва нужните документи.
Телефон: 0879 976639; 0879 976631

Send message to moderator