СБАЛПФЗ – София област ЕООД, гр. София

 1. Home
 2. »
 3. СБАЛПФЗ – София област ЕООД, гр. София
Contact Information
Адрес:
бул. "Сливница" № 309, Сточна гара, гр. София 1000
Description:
СБАЛПФЗ - София област" ЕООД води началото си от 1951 година, когато е създаден противотуберкулозният диспансер, който да обслужва болните от тогавашната Софийска област. През дългото си съществуване здравното заведение преминава през етапите на окръжен противотуберкулозен диспансер, пневмо-фтизиатричен диспансер за Софийски окръг, областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар и през 2010 година е пререгистрирано като "СБАЛПФЗ - София област" ЕООД.
Болницата се утвърждава като водеща в България и особено важно звено в структурата на мрежата за борба с туберкулозата в страната. В нея се извършват всички диагностични и лечебни дейности, свързани с белодробните заболявания. Разполага с отлична материална база и специалисти с висока квалификация и богат опит.

Структура:

Стационарен блок.

Диагностично-консултативен блок:

Кабинети:

 • Бронхологичен кабинет;
 • Детски кабинет;
 • Консултативно-кардиологичен кабинет;
 • Пневмо-фтизиатрични кабинети;
 • Функционален кабинет.

Лаборатории:

 • Клинична лаборатория;
 • Микробиологична лаборатория;
 • Образна диагностика.

Материална база:

 • Стационарният блок е оборудван с ЕКГ апарат, пациентски монитори, ултразвуков инхалатор, кислородна инсталация, апарат за неинвазивна вентилация, набори за плеврални пункции, пулсоксиметър.
 • Клиничната лаборатория разполага с биохимичен и хематологичен анализатори, коагулометър, микроскопи и центрофуги.
 • В рентгеновото отделение функционират уредба за графия и скопия, ехограф, проявителен апарат.
 • Бронхоскопският кабинет е оборудван с фибро-бронхоскопи, аспиратори, набор за ТТАБ и плеврална биопсия, кислородна бутилка с маска, ларингоскопски комплекти.
 • Лабораторията по микробиология е с второ ниво на компетентност и разполага с микроскопи и центрофуги, термостати, автоклав ВК-75-2, ламинарен бокс "Телстар", вортекс "Хейдолф", лабораторен вортекс V-l plus, шейкър WITEG SHR - 2D, автоматичен пипетор.
 • Функционалният кабинет е оборудван със спидометри, апарат за кръвно-газов анализ, електрокардиограф, пулсоксиметър и др.
Фейсбук страница: Сбалпфз София област ЕООД
Телефон: 02 9312353; 0896 601719

Send message to moderator