„СБАЛ по белодробни болести – Габрово“ ЕООД, гр. Габрово

 1. Home
 2. »
 3. „СБАЛ по белодробни болести – Габрово“ ЕООД, гр. Габрово
Contact Information
Адрес:
гр. Габрово, кв. "Дядо Дянко", ул. "Д-р Кирил Въгленов" № 1, град Габрово 5300
Description:
"СБАЛ по белодробни болести - Габрово" ЕООД, гр. Габрово, е построена през 1942 година от габровския индустриалец Пенчо Семов като ученическо общежитие. През годините сградата се преструктурира в противотуберкулозен санаториум, а през 1976 - в болница за лечение на пациенти с остри и хронични неспецифични белодробни заболявания.
Днес здравното заведение е със 100% държавно участие и предоставя професионална доболнична и болнична медицинска помощ и грижа за пациенти с белодробни заболявания от Габровска област и страната. Разположено е в шестетажна сграда в район с благоприятни климатични условия за пациенти със заболявания на дихателната система. Намира се на високо, проветриво и слънчево място.
Основната дейност на болницата включва диагностика, лечение, консултация, рехабилитация и диспансеризация на пациенти, клинични изпитания на лекарствени средства и изделия, учебна и научна дейност. Услугите и грижите в лечебното заведение се извършват от висококвалифицирани в областта специалисти и медицински персонал с модерна и съвременна апаратура. Лекарите са с богат опит в диагностиката и лечението на заболявания на дихателната система, алергии, хронични и остри болести, бронхопневмонии, дихателна недостатъчност и много други заболявания на пациенти от различни възрастови групи. Отнасят се с уважение и подхождат индивидуално към всеки отделен случай. Взима се под внимание всяка информация и промяна в състоянието на пациента по време на престоя му в болницата и при проследяващото лечение извън нея.

Структура:

Консултативно-диагностичен блок:

 • Приемно-консултативен кабинет;
 • Отделение по образна диагностика;
 • Функционален кабинет;
 • Кабинет по бронхология;
 • Кабинет по аерозолотерапия;
 • Специализиран кабинет по пневмология и фтизиатрия;
 • Лаборатория за ФИД;
 • Медико-диагностични лаборатории: клинична и микробиологична лаборатория.
В изброените кабинети работят лекари по пневмология и фтизиатрия. Извършват се консултации, прегледи, диагностика и лечение на пациенти с различни белодробни заболявания. Определят се показания за хоспитализация и рехабилитация, подготвят се нужните документи за ЛКК и ТЕЛК, извършват се нужните действия по диспансеризация. За диагностицирането на всеки пациент се назначават нужните изследвания към лабораториите в болницата. При нужда се извършват допълнителни или специфични изследвания.

Стационарен блок

 • Пневмологично отделение. Отделението има III ниво на компетентност според медицинския стандарт "Пневмология и фтизиатрия". Разполага с 40 легла, 4 от които за интензивно лечение на пациенти с опасност за живота. Отделението работи по договор със здравната каса.
 • Фтизиатрично отделение. Отделението също има III ниво на компетентност в изпълнението на медицинския стандарт "Пневмология и фтизиатрия". Разполага с възможност за настаняване на 60 пациенти общо в два сектора – в основната сграда и в пристройката към нея.

Административен блок

В сектора се намират всички административни и информационни звена на болницата.

Болнична аптека

Болничната аптека се намира на последния етаж на болницата и осигурява снабдяването с медикаменти, лекарства, консумативи и пособия за нуждите на лекарите, медицинския персонал и пациентите.

Клинични и научни проучвания

В болницата се извършват клинични и научни проучвания по утвърдена ценова листа.

Телефон: 066 878941; 066 878942

Send message to moderator