СБАЛ по вътрешни болести – Царево ЕООД, гр. Царево